Implants dentals

“Quantes coses transmet un somriure.”

implants_dentals_2

Els implants dentals s’han convertit en la millor i més moderna tècnica, quan hi ha indicació per a això, per substituir peces i completar la dentadura d’una manera estable, funcional i estètica.

L’ èxit dels implants dentals depèn de diversos factors, entre ells de que sigui un tractament indicat per a cada cas particular, d’una bona selecció del cas, d’una bona tècnica quirúrgica, d’un bon disseny de la pròtesi que haurà de suportar , del manteniment que se’ls proporcioni i també, sobretot, de les autocures que el pacient proporcioni als mateixos.

Avui en dia els implants dentals constitueixen un tractament ideal per substituir una, diverses o totes les peces dentals.implants_dentals_1

implants_dentals_fases

Dents en un dia

En algunes ocasions serà possible realitzar, si existeixen les condicions favorables per a això, l’extracció d’una o diverses peces dentals i en el mateix dia realitzar la col·locació de l’o dels implants per, també el mateix dia, col·locar una pròtesi provisional fixa suportada pel / els implants recentment col·locats.

Aquesta tècnica requereix un estudi rigorós previ de la ubicació dels implants i disseny previ de la pròtesi (digital 3D) i la confecció prèvia de la pròtesi provisional, abans de procedir a l’extracció de les peces dentaries, perquè implants i pròtesis puguin ser col·locats un mateix dia. Podrà mastegar amb cura i somriure l’endemà de la intervenció.

Vídeo sobre els implants dentals: